תיק מיקי

היה תיק גדול, היה תיק קטן, עכשיו יש תיק מדוייק