תיק מקרון

תיק המקרון בהשראת עוגיית המקרון המפורסמת.